Projevy ucpaného či poškozeného částicového filtru

  • rozsvítí se kontrolka DPF nebo kontrolka motoru
  • motor přejde do nouzového režimu
  • po sešlápnutí plynového pedálu vozidlo špatně akceleruje
  • roste spotřeba pohonných hmot
  • vůz se neustále přepíná do režimu regenerace, díky tomu může dojít k poškození motoru nebo jeho součástí, protože u některých technologií dochází při neúspěšných regeneracích k ředění motorového oleje palivem a tím ztrátě jeho mazacích schopností
  • je-li filtr pevných částic mechanicky poškozen (je prasklý), obvykle nezachytává mikroskopické částečky obsažené ve výfukových plynech, což se projevuje zvýšenou kouřivostí automobilu

Pokud je filtr pevných částic zanesený a automobil již není schopen jej regenerovat, je třeba co nejdříve situaci řešit. Provozováním vozidla s ucpaným filtrem pevných částic zvyšujete riziko poškození filtru i dalších součástí motoru a výfukového systému, např. katalyzátoru. Takto poškozený filtr již obvykle nelze uspokojivě vyčistit.