Jak udržet DPF/FAP/DPF co nejdéle v dobré kondici

DPF filtry jsou na vozidla a stroje montovány aby zachytávaly mikroskopické pevné částice, které produkují při spalování spalovací motory. Aby byly splněny emisní normy pro dodatečnou úpravu výfukových plynů, musí být tyto filtry pevných částic funkční. Jelikož je DPF/FAP svojí konstrukcí jádra náchylný na ucpávání, je třeba jej v průběhu své životnosti pročišťovat-regenerovat. To se děje zcela automaticky nebo nuceně přímo ve vozidle. Ovšem dříve nebo později dospějeme do okamžiku, kdy je třeba filtr pevných částic z vozu demontovat a buď profesionálně vyčistit, nebo, pokud je mechanicky poškozen je třeba jej vyměnit. Stav DPF je nejvíce závislý na stylu jízdy, na použitém palivu, oleji a též na funkčnosti spalovací soustavy před filtrem (vstřiky, turbo, EGR atd.).

Takže co nám pomůže udržet filtr pevných částic (DPF/FAP/GPF) v dobré kondici?

Je to

 • příznivý způsob provozování vozidla,
 • správné spalování,
 • kvalitní palivo,
 • kvalitní olejová náplň
 • fungující regenerační proces,

to vše napomáhá udržet filtr pevných částic v dobrém funkčním stavu.

Z počátku řídí automatické regenerace řídící jednotka vozidla. Později, jak se postupně filtr pevných částic zanáší určuje regenerace diferenciální (rozdílové) měření tlaku, které z rozdílu tlaků na vstupu a výstupu částicového filtru určuje stav zanesení filtru.

Je-li částicový filtr již tak znečištěn, že regenerace ve vozidle již není dostatečná, je třeba filtr demontovat z vozidla vyčistit. Funkce a životnost filtru pevných částic je také závislá na ostatních součástech výfukové soustavy.

Nečekejte, až se rozsvítí kontrolka

Odborné čištění filtru pevných částic je vhodné provádět v intervalech uváděných výrobcem. Čekání na poruchový stav se nevyplácí. Jak to tak bývá, pak řešíte celou situaci ve chvíli “kdy se nejméně hodí”. Vracet se 2000 km z dovolené v nouzovém režimu nebo na odtahovce také není žádný med a rodina vám to dlouho bude připomínat.

Včasné odborné vyčištění filtru pevných částic má pozitivní efekt

 • náklady na údržbu/opravy výfukové soustavy se díky včasnému servisu DPF výrazně snižují
 • vozidlo se vrátí na původní hodnoty spotřeby paliva
 • výkon a tah vozidla není omezován ucpanou výfukovou soustavou
 • životnost celé soustavy se výrazně prodlužuje

Napadlo vás, že nejlevnější bude DPF/FAP/GPF z vozidla odstranit?

ŠPATNÝ NÁPAD !!!

Budete

 • vypouštět rakovinotvorné (karcinogenní) látky do vzduchu, který všichni dýcháme (nejblíže k výfuku mají děti)
 • muset “přemlouvat” techniky při emisní kontrole
 • platit pokutu na silnici, protože Policie již má technické prostředky, jak zjistit, zda je výfuková soustava vozidla funkční
 • a znovu budete platit za kontrolu emisí a budete muset “přemlouvat” techniky při emisní kontrole
 • a znovu budete platit pokuty
 • a celou tu dobu budete otravovat vzduch všem okolo sebe a jednou se i ve vašem okolí objeví nemoc a vy nebudete vědět, jestli to není právě vaše dílo

 

Prostě a jednoduše se obraťte na zkušené profesionály v oboru čištění filtrů pevných částic: Objednat vyčištění

Nakonec vaše malá investice do vyčištění částicového filtru se vrátí nám všem.

A pamtujte, že pokud je DPF zanesený a automobil již není schopen jej regenerovat, je třeba co nejdříve situaci řešit. Provozováním vozidla s ucpaným filtrem pevných částic zvyšujete riziko poškození filtru i dalších součástí motoru a výfukového systému. Takto poškozený filtr již obvykle nelze uspokojivě vyčistit.