Použité výrazy

  • Katalyzátor – keramický filtr, který redukuje množství škodlivin ve výfukových plynech obvykle chemickou cestou prostřednictvím katalytické reakce.
  • DPF – Filtr pevných částic (z anglického “Diesel Particulate Filter“). Snižuje množství jemných prachových částic mechanickou cestou tak, že je zachytává v mikroskopických kanálcích v těle filtru.
  • FAP – Filtr pevných částic, toto značení používají vozidla vyrobená ve Francii např. Renault, Peugeot, Citroen ( z francouzského „Filtre Anti Particules“).
  • GPF – Filtr pevných částic pro benzínové motory (z anglického „Gasoline Particulate Filter“)
  • SCR – Selektivní redukční katalyzátor pro snížení oxidů dusíku (NOx) ve výfukových plynech automobilů (z anglického “Selective Catalytic Reduction“)