Jak na demontáž a montáž filtru pevných částic

Demontáž i zpětnou montáž filtru pevných částic automobilu lze zvládnout i svépomocí, ovšem bez autoservisu se kvůli nutnosti resetu řídící jednotky ani tak neobejdete.

Demontáž starého filtru pevných částic DPF (DPF/FAP/GPF):

  1. Odpojte kabel od mínus (-) pólu autobaterie.
  2. Odpojte kabely a hadičky všech senzorů. Tlakové trubky je třeba důkladně vyčistit. Pokud tak neučiníte, mohou být po namontování vyčištěného filtru vysílány zkreslené signály do řídící jednotky.
  3. Vyjměte zanesený filtr z vozidla.

Montáž vyčištěného filtru pevných částic (DPF/FAP/GPF):

  1. Vyčistěte trubky a příruby tak, aby byla zajištěna maximální těsnost výfukového systému po instalaci filtru pevných částic.
  2. Doporučujeme vyměnit všechna těsnění.
  3. Nainstalujte vyčištěný filtr pevných částic.
  4. Připojte všechny senzory a tlakové trubky. Ujistěte se, že jsou nainstalovány do správné pozice. Nesmí dojít k jejich záměně!
  5. Připojte zpět mínus (-) pól autobaterie.
  6. Připojte se k řídící jednotce vozu (ECU OBD) a nechte vynulovat počítadlo výměny filtru pevných částic. Pokud tak neučiníte, nebude filtr pevných částic pracovat správně a hrozí jeho zanesení. Toto vynulování je potřeba provést do ujetí max. 50 km od instalace vyčištěného filtru pevných částic!
  7. Nastartujte auto a zkontrolujte těsnost výfukového systému. V případě netěsnosti nebude filtr pevných částic pracovat správně a může dojít k jeho poškození.

Jezděte ohleduplně a přejeme mnoho šťastných kilometrů.